top of page

kinderen en emoties

Ervaart jouw kind sterke emoties? Blijft hij of zij hangen in boosheid, verdriet, angst of teleurstelling? Het is normaal dat kinderen leren om steeds meer controle over hun gevoelens te krijgen naarmate ze ouder worden. Dit is een deel van de emotionele ontwikkeling.

De leeftijd van je kind is niet het enige dat een rol speelt. Ook het temperament van je kind is belangrijk. Sommige kinderen uiten hun emoties heftiger dan anderen. Dit kan te maken hebben met hun genetische aanleg. Maar naast deze aanleg zijn ook de ervaringen die een kind heeft meegemaakt van belang.

EpN-1VOU0AAbXWf.jpg

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te falen. Wanneer kinderen deze gevoelens ervaren, klagen ze vaak over fysieke ongemakken zoals buikpijn en hoofdpijn. Soms is deze angst zo overweldigend dat ze niet meer naar school willen gaan. Deze angst is meestal gekoppeld aan specifieke situaties, zoals het houden van een spreekbeurt. Faalangst komt vaak voor bij kinderen op school.

Wat veroorzaakt faalangst bij kinderen?

Het is belangrijk om te begrijpen dat faalangst bij kinderen geen karaktertrek of persoonlijkheidseigenschap is. Het is eerder het resultaat van bepaalde ervaringen. Wanneer een kind regelmatig het gevoel krijgt dat het mislukt, kan dit een negatieve invloed hebben op zijn zelfbeeld en identiteit.

Onze sessies kan jouw kind helpen

Heeft jouw kind vaak last van uitspraken als: 'ik kan het niet', 'ik ben dom', of 'anderen zijn toch beter'? Een faalangsttraining kan dan uitkomst bieden. Het is een effectieve manier om je kind te helpen omgaan met deze negatieve gedachten.

Herken je je kind in volgende voorbeelden?

 • Spanning ervaart voor prestatiemomenten, zoals een toets, een spreekbeurt,...

 • Blokkeren, huilen of boos worden als iets niet lukt of als het iets niet weet.

 • Moeite heeft met nieuwe dingen, een afwachtende houding heeft of moeilijke dingen uit de weg gaat.

 • Snel opgeeft als het niet lukt.

 • Weinig durft te zeggen of te doen als anderen kijken.

 • Alles in één keer goed wil doen en een perfectionistische instelling heeft.

 • Kritiek ziet als falen.

 • Negatief is ingesteld en vooral kijkt naar wat niet goed gaat

Hoe kan coaching helpen?

Tijdens de sessies leert je kind om op een andere manier naar zichzelf en zijn prestaties te kijken. Het helpt je kind om te gaan met spanning en negatieve gedachten. Zo kan je kind leren om zichzelf niet continu te vergelijken met anderen en om te gaan met kritiek. Het belangrijkste is dat je kind leert om te geloven in zijn eigen kunnen. Want ieder kind heeft het recht om te geloven in zichzelf en om te stralen! 

Onze 4 pijlers tijdens de sessies rondom faalangst:

Inzicht

 • Wat is angst

 • welke angst ervaar je

 • Zelfinzicht

 • Oorzaken en signalen

 • Inzetten eigen kwaliteiten

Voelen

 • Eigenwaarden, zelfbeeld& zelfvertrouwen

 • Welke gevoelens

 • Zelfcontrole 

 • Ontspanning 

Denken

 • Zelfcontrole

 • Positief denken

 • Helpende gedachten

Doen

 • Eigen mening uiten 

 • Beheersen lichaamstaal

 • Probleem oplossend denken

 • Plezier beleven

 • Hulp vragen

bottom of page