top of page

Sensorisch prikkel profiel

Heeft je kind moeite met bepaalde geluiden, aanrakingen of andere zintuiglijke prikkels? Heb je gemerkt dat je kind snel overweldigd raakt in drukke omgevingen of juist niet lijkt te reageren op harde geluiden? Het begrijpen van deze reacties kan veel inzicht geven in het dagelijkse functioneren van je kind. Een sensorisch profiel kan hierbij uitkomst bieden.

Wat is een sensorisch profiel

Een sensorisch profiel is een uitgebreide beschrijving van hoe je kind zintuiglijke informatie verwerkt en hierop reageert.

 

Dit omvat alle zintuigen:

  • Zien (visueel)

  • Horen (auditief)

  • Ruiken (olfactorisch)

  • Proeven (gustatief)

  • Voelen (tactiel)

  • Proprioceptie (het gevoel van waar je lichaam zich bevindt in de ruimte)

  • Vestibulair (evenwicht en beweging)

Het profiel helpt om te begrijpen of je kind over- of ondergevoelig is voor bepaalde prikkels en hoe dit hun gedrag en dagelijkse activiteiten beïnvloedt.

Waarom kan het nuttig zijn?

Het opstellen van een sensorisch profiel is van groot belang om inzicht te krijgen in de sensorische behoeften van je kind.

 

Dit inzicht kan helpen om:

  • Stressvolle Situaties te Vermijden: Door te weten welke prikkels je kind overbelasten, kun je deze vermijden of verminderen.

  • Positieve Prikkels te Identificeren: Je kunt activiteiten vinden die je kind kalmeren of juist stimuleren.

  • Ondersteuning op Maat te Bieden: Door een beter begrip van de sensorische voorkeuren en aversies van je kind, kun je gerichte ondersteuning bieden die hun welzijn en functioneren verbetert.

Hoe ga ik tewerk?

Ik stel graag met jou als ouder een sensorisch profiel op over jouw kind

Bij mij is het nu mogelijk om een gedetailleerd sensorisch profiel van je kind te laten opstellen. Ik volg de methode van Olga Bogdashina, een vooraanstaand expert op het gebied van autisme en sensorische integratie. Hier is hoe het verloopt:

1. Intake en Observatie

We starten met een grondige intake, waarin ik samen met jou als ouder/verzorger een uitgebreide vragenlijst invul. Daarnaast observeer ik je kind in verschillende situaties en omgevingen om een compleet beeld te krijgen van hun zintuiglijke reacties en gedragingen.

of

Indien je liever verkiest om de vragenlijst thuis op het gemak in te vullen kan dit gerust ook.

2. Invullen van de Vragenlijst

We maken gebruik van de specifieke vragenlijst ontwikkeld door Olga Bogdashina. Deze vragenlijst helpt om systematisch informatie te verzamelen over hoe je kind zintuiglijke informatie ervaart en hierop reageert.

3. Analyse van de Gegevens

Na het verzamelen van alle informatie, analyseer ik de gegevens om patronen en trends te identificeren. Dit helpt om te begrijpen welke zintuigen van je kind over- of ondergevoelig zijn en hoe dit zijn/haar gedrag beïnvloedt.

4. Opstellen van het Sensorisch Profiel

Op basis van de analyse stel ik een gedetailleerd sensorisch profiel op. Dit profiel geeft een diepgaand inzicht in hoe je kind zintuiglijke informatie verwerkt en biedt concrete handvatten voor het dagelijks leven.

5. Advies en Aanbevelingen

Na het opstellen van het profiel, bespreken we de bevindingen samen. Je ontvangt praktische adviezen en aanbevelingen om de omgeving van je kind aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je bepaalde prikkels vermindert of activiteiten toevoegt die je kind prettig vindt.

bottom of page